Nowe rekomendacje kliniczne
dotyczące długości igieł do penów / wstrzykiwaczy insulinowychZgodnie z najnowszymi międzynarodowymi rekomendacjami klinicznymi dotyczącymi długości igieł
do wstrzykiwaczy / penów insulinowych, igły 4mm są odpowiednie do iniekcji insulinowych
u wszystkich pacjentów, także otyłych*.

Badania kliniczne** pokazały, że średnia grubość warstwy skóry wynosi 2,5mm u wszystkich pacjentów,
jedynie grubość tkanki podskórnej (gdzie musi być wstrzyknięta insulina) jest różna. Igły 4mm
wkłuwane zgodnie z techniką iniekcji pod kątem 90° i bez fałdu, docierają do właściwego

miejsca u wszystkich pacjentów, ponieważ w każdym przypadku wystarczająco penetrują warstwę
skóry i docierają do tkanki podskórnej.


* Źródło: ““Diabetes & Metabolism Vol.36 (2010)”; art. “New injection recommended for patients with diabetes”, A. Frid, L. Hirsch, R. Gaspar, D. Hicks, G. Kreugel,
J. Liersch, C. Letondeur, J.-P. Sauvanet, N. Tubiana-Rufi, K. Strauss”.

** Źródło: “Skin and subcutaneous adipose layer thickness in adults with diabetes at sites used for insulin injection: implication for needle length reccomendation”
Michael A. Gibney, Christina H. Arce, Karen J. Byron, Laurence J. Hirsch.”
  Pamiętaj: igła do pena / wstrzykiwacza jest wyrobem jednorazowego   
   użytku. Zakładaj nową igłę do każdej iniekcji!
   Zapoznaj się z Kampanią "Jedna igła = jedna iniekcja": www.jednaigla.plPamiętaj: skonsultuj z lekarzem lub pielęgniarką diabetologiczną w sprawie
techniki iniekcji i wyboru odpowiedniego rozmiaru igły do wstrzykiwacza insulinowego.
Insupen 33G i 32G - najcieńsze igły do penów / wstrzykiwaczy!Wyłączny dystrybutor w Polsce: 
A New Therapy Sp. z o.o.  - ul. Łucka 18, 00-845 Warszawa, tel. 22/ 721-15-11, faks: 22/ 721-15-34, e-mail: info@anewtherapy.pl